|
Beskrivning av Hankens användaradministration enligt HAKA federationens anvisningar.