|
Hankens kvalitetssystem bygger på en systematisk och kontinuerlig kvalitetscykel för förbättring, den så kallade Plan-Do-Check-Act (PDCA) modellen.

Hankens kvalitetshandbok Hanken Quality Handbook har senast reviderats i maj 2022 (version 2.3) och finns publicerad nedan.
|
Hanken har en hög ambitionsnivå då det gäller kvalitetsarbete och har många års erfarenhet av kvalitetssäkring.