|
Hankens kvalitetssystem bygger på en systematisk och kontinuerlig kvalitetscykel för förbättring, den så kallade Plan-Do-Check-Act (PDCA) modellen.
|
Hanken har en hög ambitionsnivå då det gäller kvalitetsarbete och har många års erfarenhet av kvalitetssäkring.