|
LITO Basic Business Studies är tillgängliga för studenter som tar finsk kandidatexamen eller magisterexamen inom andra discipliner än ekonomi.
|
Tio universitet har gått samman för att förverkliga en digital undervisningshelhet i företagskunnande, LITO (Liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus), för studerande inom andra discipliner än ekonomi.