|
Personal och doktorander vid enheten för finansiell ekonomi i Helsingfors och Vasa
|
Ämnet finansiell ekonomi
|
Magisterutbildningen i finansiell ekonomi erbjuds både i Helsingfors och Vasa.