|
Ämnet finansiell ekonomi
|
Magisterutbildningen i finansiell ekonomi erbjuds både i Helsingfors och Vasa.