Personer Violetta Khoreva

Violetta Khoreva

Titel

Projektforskare

Hanken room

247

Department

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Languages