Personer Ira Chatterjee

Ira Chatterjee

Titel

Associerad forskare

Department

Entreprenörskap och företagsledning (Helsingfors)

Languages