| 12.02.2020

Alumnerna vill engagera sig

Hankens flaggor vajar i vinden mot en blå himmel med lite moln.
En klar majoritet av alumnerna anser att Hanken utvecklas i rätt riktning, visar den färska alumnundersökningen. Speciellt många är positivt inställda till Hankens internationella samarbeten, bra kontakter med alumner och näringslivet samt högklassiga evenemang.

Hankens alumner är väldigt intresserade av att engagera sig då nästan 70 procent av respondenterna har engagerat sig på något vis, och intresset för framtida engagemang ligger på över 90 procent.

En fjärdedel av respondenterna kunde tänka sig att bli mentor åt en student eller ställa upp som gästföreläsare på en kurs. Alumner kan ansöka om att bli mentor till mentorskapsprogrammet på hanken.fi/blimentor och ange intresse för gästföreläsningar på sin alumnsida.

I princip alla respondenter visar intresse för evenemang på Hanken. Aktuella huvudtalare och den senaste kunskapen på Hanken intresserar speciellt, men också att träffa och mingla med andra alumner ansågs vara en bidragande orsak att delta.

Bästa tiden för evenemang ansågs vara kvällar och eftermiddagar, och även fler internationella evenemang efterfrågades.

Alumnbrevet populäraste kommunikationskanalen

Av kommunikationskanalerna är det månatliga elektroniska alumnbrevet populärast, varefter Hankentidningen kommer på andra plats innan sociala medier och webben.

I kommunikation från Hanken är alumnerna speciellt intresserade av att höra om händelser inom alumnverksamheten samt nyheter från Hanken. LinkedIn är den populäraste kanalen bland sociala medier.

Hanken har alumngrupper både på Linkedin och Facebook, där innehållet är specifikt riktat till alumner och alumner kan dela information med varandra.

Alumnundersökningen genomförs vart tredje år

Alumnundersökningen genomförs vart tredje år bland högskolans alumner för att analysera alumnpopulationens intryck och upplevelser av Hanken samt alumnverksamhetens olika verksamhetsområden. Den senaste alumnundersökningen genomfördes i slutet av 2019. Alumnerna visade ett stort engagemang och ett rekordantal på 477 alumner besvarade enkäten.

Av respondenterna är kring 65 procent inskrivna på Hanken 2001 eller senare. Drygt 60 procent är bosatta i huvudstadsregionen, 18 procent utomlands, 14 procent från Vasa med omnejd och 5 procent från övriga Finland.

Vi är väldigt tacksamma för de rekordmånga svaren vi fick in 2019 och den värdefulla feedback som alumner bidrog med. Vi arbetar kontinuerligt för att kunna erbjuda en alumnverksamhet som intresserar och gynnar nätverket, och siktar på att fortsättningsvis öka engagemanget med alumner i framtiden!

Kontakta gärna alumnkoordinator Mira Aarnivuo (mira.aarnivuo@hanken.fi) om du har frågor om alumnundersökningen.

hanken.fi/alumni

 

Några kommande evenemang är:

Hanken Finance Day i Helsingfors 1 april

Internationella alumndagen i Bryssel 15 maj

Hankendagen i Vasa 2 oktober