Kick-off för mentorskapsprogrammet 2020-2021

Plats
Online
Välkommen på kick-off för mentorskapsprogrammet 2020-2021!

Varje läsår erbjuder Hanken ett mentorskapsprogram på svenska och ett på engelska åt studerande som är på slutrakan av sina studier, där Hankens alumner ställer upp som mentorer.

Årets mentorskapsprogram på svenska och engelska i Helsingfors kör igång med en introducerande träff där deltagarna får höra hur programmet är uppbyggt och vad de kommer att uppleva under programmet 2020-2021.

Du kan läsa mera om Mentorskapsprogrammet här.

Vid frågor, vänligen kontakta mentorship@hanken.fi.