|
Hankens styrkeområdena utnämns på basen av en forskningsutvärdering som görs ca. vart femte år.