| Forskning
Forskning
|
Empiriska fallstudier och en ekonomisk analys av juridiken kan vara svaret vi har letat efter.
|
En forskningsgrupp under ledning av Hankenprofessor Topi Miettinen kommer att starta ett nytt femårigt forskningsprojekt hösten 2020.
|
Lägesrummet vid Helsinki GSE rapporterar att lönefallet i april var störst i Kouvola, Vasa och Helsingfors. Rapporten presenteras i samband med ett webbinarium öppet för alla i Zoom 4.6.2020 kl. 8.00.
|
Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, 3bility Consulting och Människorättscentret startar tillsammans forskningsprojektet SIHTI (’Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila’). Målet med projektet är att få mångsidigare insikt hur finländska företag uppfyller sitt ansvar i relation till FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
|
HUMLOG-institutets forskningsprojekt Cash and/or Carry: The challenges and modalities of delivery in COVID-19 crisis har beviljats tilläggsfinansiering av Finlands Akademi.

|
Lägesrummet vid Helsinki GSE rapporterar i sin senaste rapport att över 100 000 fler personer har ansökt om arbetslöshetsförmåner från FPA jämfört med året innan. Rapporten presenteras i samband med ett webbinarium öppet för alla i Zoom 28.5.2020 kl. 8.00.
|
Lägesrummet vid Helsinki GSE skriver i sin senaste rapport att antalet permitterade i Finland har fortsatt öka kraftigt. Rapporten presenteras i samband med ett webbinarium öppet för alla i Zoom 14.5.2020 kl. 8.00.
|
I den senaste rapporten från lägesrummet vid Helsinki GSE konstateras att mängden ansökningar om arbetslöshetsförmåner till FPA har ökat kraftigast i Nyland. Rapporten presenteras i samband med ett webbinarium öppet för alla i Zoom 7.5.2020 kl. 8.00.
|
Enligt ny forskning tenderar den politik som förs i katastroftider att representera de mäktiga samhällsaktörernas intressen snarare än de marginaliserade människor som drabbats värst av en katastrof.
|
I Helsinki GSE:s tredje rapport konstateras att arbetslösheten bland företagare har vuxit mycket snabbare än arbetslösheten bland anställda. Rapporten presenteras i samband med ett webbinarium öppet för alla i Zoom 30.4.2020 kl. 8.00.