|
Hjälp med e-tentamina
Tags
|
Hur du tenterar din etentamen i ett examinarium.
Tags
|
e-tentamen i examinarium på Hanken