Hur blir jag antagen till magisterutbildningen?

På den här sidan finns detaljinformation om ansökan och antagningen till Hankens magisterutbildning på svenska våren 2022. Ifall du blir antagen börjar du studera på hösten 2022.

Ansökningstiden för magisterutbildning på svenska är 16.3 - 30.3.2022.kl.15.00. Ansökan görs via portalen studieinfo.fi .

Du är behörig att söka till Hankens magisterutbildning på svenska om du uppfyller alla fyra nedanstående kriterier:

För att antas till magisterutbildningen ska du ha avlagt minst en lägre högskoleexamen (kandidatexamen), en yrkeshögskoleexamen eller en utländsk examen vid erkänt universitet som motsvarar 180 studiepoäng (ECTS).

För att antas krävs ett medelbetyg/medeltal (GPA) på minst god i den behörighetsgivande examen enligt tabellen nedan (beroende på vilken skala som används vid den högskola du fått din examen):

70%            (enligt Hankens tidigare skala 50-100)
3                 (enligt finländsk skala 1-5)
Grade B      (enligt amerikansk skala)

Observera! Ditt GPA ska vara 3 redan när du skickar in din ansökan, och om GPA för hela examen inte står tydligt utskrivet på ditt betyg/studieutdrag behöver du be om ett separat intyg från högskolan och bifoga det till din ansökan. Om du inte kan få ett separat GPA-intyg ska du själv räkna ut ditt GPA och Hanken förbehåller sig rätten att kontrollräkna och tolka ditt GPA.

Om ditt GPA är för lågt kan du istället visa din behörighet genom goda resultat i ett GMAT-test med minst 550 eller ett GRE-test med minst 150 i både Quantitative Reasoning och Verbal Reasoning samt minst 3,5 i Analytical Writing. Testet måste vara avlagt senast vid ansökningstidens utgång.

Mer info om GPA och GMAT/GRE hittar du här.

För att antas till magisterutbildningen ska du ha avlagt minst 30 studiepoäng (ECTS) i ekonomiska vetenskaper relevanta för huvudämnet.

Alla kurser som du vill att vi beaktar i bedömningen ska finnas registrerade på ett officiellt studieutdrag senast vid ansökningstidens utgång.

Läs mer om behörighetskravet här

För att antas till magisterutbildningen ska du uppvisa utmärkta kunskaper i svenska motsvarande C1 enligt CEFR-skalan.

Läs mer om språkkravet här.

För att antas till magisterutbildningen ska du utöver ansökan lämna in ett strukturerat motivationsbrev på svenska, samt eventuellt en CV (frivilligt).

Läs mer om motivationsbrevet med bilagor här .

Notera!

Om du får din examen efter ansökningstidens utgång kan du bli villkorligt antagen och då bör du lämna in en kopia på ditt examensbetyg som intygar att du har examen i fråga senast 31.7.2022 kl. 15.00. Ifall du får din examen efter 31.7 kan du inte bli antagen till magisterutbildningen.

Du kan endast söka till ett huvudämne per år i antingen Helsingfors eller Vasa. Det går alltså inte att lämna in en ansökan till båda orterna. 

Hanken tar inte på förhand ställning till relevansen av enskilda kurser eller sökandes bakgrund. Bedömningen sker enbart under behandlingen av ansökningarna då vi har alla bilagor till hands. Tyvärr erbjuder vi inte personlig handledning i ifyllandet av ansökan.