Personer Ville Takala

Ville Takala

Titel

Postdoktoral forskare

Department

Företagsledning och organisation (Helsingfors)

Languages