Personer Mayvor Höglund

Mayvor Höglund

Titel

Universitetslärare

Department

Handelsrätt (Vasa)

Languages

Senaste publikationer
2018,Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland,vol. 2018,no. 6,pp. 490–502.