Personer Martti Mäkinen

Martti Mäkinen

Titel

Universitetslektor

Hanken room

A512

Department

Ämnet Engelska (Helsingfors)