Personer Marit Nilsson-Väre

Marit Nilsson-Väre

Title

Lektor

Mobile phone

+358 40 352 1740

Hanken room

328, A508

Department

Ämnet Finska (Vasa)

Fil. mag., finska språket, Åbo Akademi, Finland, 1987

Senaste publikationer
Marit Nilsson-Väre, Päivi Kammonen2012,'Language Bridge from East to West',pp. 125-141.
Marit Nilsson-Väre, Olof Stjernström2002,'Samhälle och Miljö i Kvarken',