Marina Bergström

Marina Bergström

Titel: 
Universitetslärare i svenska språket
Title: 
Lecturer in Swedish
Mobiltelefon: 
+358 40 352 1752
Intern telefon: 
752
Arbetsrum: 
V314
E-post: 
marina.bergstrom@hanken.fi
Postadress: 
PB 287
65101
Vasa
Unit/subject:

Subject Swedish (Vaasa)

Enhet/ämne:

Ämnet Svenska (Vasa)

Office hours:
Tuesdays 10 - 11
Mottagningstid:
Tisdagar 10 - 11
Forskningsområden:
  • 612,1 Språkvetenskaper
  • flerspråkighet
  • fackspråklig kommunikation
  • läs- och skrivsvårigheter
Education

Doctor of Philosophy, Swedish Language, Vasa universitet, Finland, 2011

Utbildning

Fil. dr, svenska språket, Vasa universitet, Finland, 2011

Courses 2018-2019