Personer Katja Peltola

Katja Peltola

Titel

Universitetslärare

Hanken room

A506

Department

Ämnet Svenska (Helsingfors)