Personer Kaisa Penttilä

Kaisa Penttilä

Department

Entreprenörskap och företagsledning (Vasa)

Languages