Personer Jenny Elander

Jenny Elander

Titel

Planerare

Hanken room

A302A

Department

HR och allmän administration (Helsingfors)