Personer Jenny Elander

Jenny Elander

Title

Planerare

Hanken room

A302A

Department

HR och allmän administration (Helsingfors)