Personer Jaana Kettunen

Jaana Kettunen

Titel

Forskardoktor (Tenure Track)

Department

Redovisning (Helsingfors)