Personer Hagar Elbarbary

Hagar Elbarbary

Title

Projektkoordinator

Department

Företagsledning och organisation (Vasa)