Personer Hagar Elbarbary

Hagar Elbarbary

Titel

Projektkoordinator

Department

Företagsledning och organisation (Vasa)