Cers helsinki

CERS - Centre for Relationship Marketing and Service Management

Forsknings- och kunskapscentret CERS vid Hanken grundades 1994. Jubileumsåret 2019 är CERS en internationell föregångare inom sin sektor som fungerar som hem för ett femtiotal seniorforskare och doktorander.

Tjänster, kunder, värde

CERS är ett av världens ledande center för tjänsteforskning. Centret skapades i första hand för att fördjupa och sprida forskning om tjänster, kundrelationer och värdeskapande. Avsikten var då och är fortfarande att vara ett forum för samarbete mellan forskare, näringslivet och tredje sektorn. 

Centret har arbetat långsiktigt och målmedvetet med akademiska intressenter och näringslivet. Målet är att skapa ny teoretisk och praktisk businesskunskap. Samhälls- och teknologiutvecklingen har lett till att centret och dess forskningsteman har vuxit i betydelse.

Forskning i framkanten

Forskningskulturen och -ambitionen är att ständigt ligga i tjänsteforskningens framkant och ta initiativ till nya perspektiv. Fokus för forskningen ligger för närvarande på:

digitaliseringens inverkan på tjänsteverksamhet, kommunikation och innovation, företagsledares och kunders logiker, värdeskapande i dagens verksamhetsmiljöer samt på nya perspektiv på brand.

Aktuella projekt

Aktuella projekt som kan nämnas är:

Food innovation, som i samarbete med företag och organisationer i livsmedelssektorn utvecklar nya kundcentrerade verksamhetsmodeller och tjänstestrategier.

Destination Kvarken, som utarbetar nya, gränsöverskridande begrepp inom turismen och etablerar nya marknadsföringskoncept för att locka turister till Kvarken-området.

InnoVäxthus, som strävar efter att bevara och stärka växthusklustrets ställning i Österbotten genom att identifiera rådande utmaningar. CERS bidrar med teoretiska modeller och analys av kundlogiker och affärsmodeller, så kallad Customer Dominant Logic.

Brand New med målet att utveckla övergripande och mångsidiga sätt att förstå hur brand skapas och identifiera mångfalden av brand då man beaktar personalens, kundens och ledningens synvinklar.

Läs mer om forskningsprojekten här.

Högklassiga artiklar, välbesökt blogg

Centrets verksamhet karakteriseras av internationellt inflytelserika forskningsresultat och konkret forskningssamarbete med företag i form av forskningsprojekt, workshops och seminarier.

Du hittar artiklar och doktorsavhandlingar här.

Centret driver en aktiv och färgstark blogg om forskning och forskarens vardag som inspiration till nytänkande.

Du kan läsa bloggen här.

Innovativa metoder, uppdragsforskning

Centret har också utvecklat nya undervisningsmetoder, ofta i samarbete med företag, och erbjudit möjligheter till uppdragsforskning.

Läs mer om vår forskning här.

Den banbrytande Nordiska skolan

Den Nordiska skolan etablerades som ett medvetet brand i början av 1980 talet när tjänster fick en allt viktigare plats inom den internationella marknadsföringsforskningen.

Så här har en av grundarna, Christian Grönroos, beskrivit skolans anda: 

”Låt dig aldrig begränsas av rådande teorier, referensramar, modeller eller begrepp, eller av de dominerande vetenskapliga angreppsvinklar och metoder.”

Läs mera om The Nordic School i CERS 20-årsjubileumsbok här.   

Uppmärksammat företag & forskare

Under åren har CERS uppmärksammat företag och forskare som gjort banbrytande insatser inom tjänster och kundrelationer. På det sättet har CERS fått synlighet och skapat nätverk nationellt och internationellt.

Som exempel kan nämnas The Grönroos Service Research Award. Utmärkelsen delas årligen ut till en internationellt erkänd forskare som gjort sig känd som en förnyare av tänkandet inom tjänsteforskning.

Ökad finansiering, stärkt image

CERS forskning har attraherat betydande extern finansiering och har därmed gynnat hela Hankens verksamhet.
Sist men inte minst, tack vare sin internationellt erkända ställning, har centret bidragit till att stärka Hankens positiva image och brand. 

CERS kontakter:

Du hittar våra kontaktpersoner här

Du hittar våra forskare här

Seminars, visiting lectures and other events in CERS. Welcome!

Fall 2021

Thu 1.9 at 10.00 Defence of Doctoral Thesis - Arafat Rahman: Whence the well-being of individuals? Organizational roles of a transformative service provider in a healthcare setting. Link to thesis.

Thu 25.8 at 10.00 Defence of Doctoral Thesis - Meri-Maaria Frig: Mediated business sustainability communication for a better world. Link to thesis.

 

Fall 2020

Thu-Fri 1.-2.10. Doctoral Colloquium in Marketing in Vaasa. Doctoral students, please note the submission deadline 28.08.2020!

Thu 27.8 at 12.00 Defence of Doctoral Thesis - Michalea Lipkin: Exploring customer experiences with smart self-service. A customer ecosystem approach. Link to thesis

 

Spring 2020

Fri 31.1. at 11.00-12.00 Research seminar: Doctoral candidate Marah Blaurock. Seminar room 2.10.

Thu 16.1. Research seminar: Professor Stefanie Paluch. Room 2.10.

Wed-Thu 15.1.-16.1.  Visit by Prof Stefanie Paluch CERS Senior Fellow, Head of Service and Technology Marketing Group, RWTH Aachen University

Wed 15.1. The Doctoral Progress Seminar. Tieteiden talo, Kirkkokatu 6.

 

Fall 2019

Mon 9.12. at 13.00-14.00 Research seminar: Professor CB Bhattacharya. Arkadia, Auditorium, bottom floor. 

Mon 21.10. at 10.30-11.30 Research seminar: Professor Mary Jo Bitner. Room 2.25.

Thu 19.9. at 10.30-11.30 Seminar: Visions for the future CERS. Arkadia, Auditorium, bottom floor.

Wed 18.9. CERS 25th Anniversary Seminar at the Hanken Main building. Welcome!

Thu 29.8. at 15.00-16.00 Research talk: Fulbright-Hanken Distinguished Chair, Shuili Du. Arkadia, Auditorium, bottom floor.

 

Spring 2019

Tue 16.4. at 10.00-11.30 Maria Holmlund-Rytkönen: Getting published (in JBR): Five Critical Incidents in the Review Process. F0.22 Auditorium Arkadia.

Mon 28.1. at 16.00 CERS Winter Party ❄️ at the Business Lab (Main building).

 

Want your event on the list? Please contact CERS Coordinator annamari.huovinen@hanken.fi

CERS on Facebook: CERS Hanken
CERS on Twitter: @CERS_Hanken
CERS on LinkedIn: CERS Hanken
CERS on Instagram: cers_hanken

Text CERS 25 on petrol bottom

CERS, the Centre for Relationship Marketing and Service Management at Hanken School of Economics, is one of the leading institutions for research within services and a founding member of the Nordic School of thought within Marketing.

Welcome to our pages!