|
Forsknings- och kunskapscentret CERS vid Hanken grundades 1994. Jubileumsåret 2019 är CERS en internationell föregångare inom sin sektor som fungerar som hem för ett femtiotal seniorforskare och doktorander.
Tags