|
New CERS research project: Co-worker Oriented Value Proposition Alignment
Funded by the Finnish Work Environment Fund
Time: April – October 2023
|
The Finnish Innovation Index (FII) is a national measure of the perceived innovativeness of companies among Finnish customers.
|
Forsknings- och kunskapscentret CERS vid Hanken grundades 1994. Jubileumsåret 2019 är CERS en internationell föregångare inom sin sektor som fungerar som hem för ett femtiotal seniorforskare och doktorander.

Tags