Lediganslagna och beviljade stipendier

Lediganslagna stipendier
Lediganslagna stipendier

-> ALLMÄNNA ANSÖKNINGSANVISNINGAR

  • Ansökningar till Näringslivets fond om inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året. Se informationen om ansökningsförfarandet här.

  • För information om externa finansieringskällor för forskning och forskarstudier se här.

Beviljade stipendier

Beviljade stipendier 2018

 

file type icon Beslut 24.10.2018 Kandmag & alumn

file type icon Beslut 24.10.2018 Forskarstuderande

file type icon Beslut 24.10.2018 Anställda

 

file type icon Rektors beslut om stipendier till forskarstuderande 3.4.2017

file type icon Rektors beslut om stipendier till personal 3.4.2017

file type icon Rektors beslut om stipendier till kand. & mag. studerande samt alumner 30.3.2017