Lediganslagna och beviljade stipendier

Lediganslagna stipendier
Lediganslagna stipendier

-> ALLMÄNNA ANSÖKNINGSANVISNINGAR

 

  • Ansökningar till Näringslivets fond om inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året. Se informationen om ansökningsförfarandet här.

  • För information om externa finansieringskällor för forskning och forskarstudier se här.

Beviljade stipendier

Beviljade stipendier 2019

Beslut 27.3.2019 Kandmag & alumn

Beslut 27.3.2019 Forskarstuderande

Beslut 27.3.2019 Anställda

Beviljade stipendier 2018

Beslut 24.10.2018 Kandmag & alumn

Beslut 24.10.2018 Forskarstuderande

Beslut 24.10.2018 Anställda