Lediganslagna och beviljade stipendier

Share page with AddThis
Lediganslagna stipendier
Lediganslagna stipendier
  • Stiftelsen Svenska Handelshögskolan lediganslår medel att sökas för "Visiting International Faculty". Sista ansökningsdagen är

29.1.2018 (beslut 26.2.2018). För mer information se kungörelsen:

 

  • Ansökningar till Näringslivets fond om inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året. Se informationen om ansökningsförfarandet här.

 
För information om externa finansieringskällor för forskning och forskarstudier se här.

Beviljade stipendier

Beviljade stipendier 2017

 

file type icon Rektors beslut om stipendier till forskarstuderande 3.4.2017

file type icon Rektors beslut om stipendier till personal 3.4.2017

file type icon Rektors beslut om stipendier till kand. & mag. studerande samt alumner 30.3.2017

Beviljade stipendier 2016

file type icon Rektors beslut om stipendier till faculty 21.12.2016

file type icon Rektors beslut om stipendier till forskarstuderande från Näringslivets stipendiefond 30.11.2016

file type icon Rektors beslut om stipendier till personal och forskarstuderande ur Schusters stipendiefond 25.11.2016

file type icon Rektors beslut om stipendier till kand- & mag.studerande samt alumner 3.11.2016

file type icon Rektors beslut om stipendier till personal 2.5.2016

file type icon Rektors beslut om heltidsfinansiering till forskarstuderande 2.5.2016

file type icon Rektors beslut om stipendier till forskarstuderande 15.4.2016

file type iconRektors beslut om heltidsfinansiering för forskarstuderande 7.3.2016

Beviljade stipendier 2015

file type icon Rektors beslut om stipendier till kand. & mag. studerande samt alumner 2.11.2015

file type icon Rektors beslut om finansiering för heltidsforskarstudier 2.11.2015

file type icon Rektors beslut om stipendiefinansiering för postdoktoral forskning 26.6.2015

file type icon Rektors beslut om heltidsfinansiering för forskarstuderande 27.5.2015

file type icon Rektors beslut om startstipendier till nyantagna forskarstuderande 12.5.2015

Rektors beslut om stipendier till akademisk personal 4.5.2015

Rektors beslut om stipendier till forskarstuderande 23.4.2015

Rektors beslut om stipendier till kandidat- & magisterstuderande samt alumner 8.4.2015