Lediganslagna och beviljade stipendier

Lediganslagna stipendier
Lediganslagna stipendier

-> ALLMÄNNA ANSÖKNINGSANVISNINGAR

  • Ansökningar till Näringslivets fond om inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året (sommaruppehåll 25.6-14.8). Se informationen om ansökningsförfarandet här.

Det finns inga övriga lediganslagna stipendier för tillfället.

  • För information om externa finansieringskällor för forskning och forskarstudier se här.

Beviljade stipendier

Beviljade stipendier 2018

 

file type icon Rektors beslut om stipendier till forskarstuderande 3.4.2017

file type icon Rektors beslut om stipendier till personal 3.4.2017

file type icon Rektors beslut om stipendier till kand. & mag. studerande samt alumner 30.3.2017