Lediganslagna och beviljade stipendier

Lediganslagna stipendier

-> Allmänna ansökningsanvisningar
 

Näringslivets fond:

Ansökningar till Näringslivets fond om inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året. Se informationen om ansökningsförfarandet här:

https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder/fonderna/naringslivets-fond

För information om externa finansieringskällor för forskning och forskarstudier se här.

 

Beviljade stipendier

Beviljade stipendier 2020

Beviljade stipendier 2019