Lediganslagna och beviljade stipendier

Lediganslagna stipendier
Lediganslagna stipendier

-> ALLMÄNNA ANSÖKNINGSANVISNINGAR
 

  • Stiftelsen Svenska Handelshögskolan lediganslår stipendier att sökas av Svenska handelshögskolans forskare, lärare, forskarstuderande, kand- och mag studerande samt alumner. För mera information se kungörelsen
  • International Teacher’s Programme 2018-2019. Intern deadline är 3.4.2018. För mera information se kungörelsen (uppdaterad 2.2.2018) file type icon ITP 2018-2019 Internal call
  • Medel för forskningsledigheter finns att sökas, sista ansökningsdagen 31.3.2018. För mera information se kungörelsen file type icon Kungörelse forskningsledigheter


     

  • Ansökningar till Näringslivets fond om inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året. Se informationen om ansökningsförfarandet här.

 

  • För information om externa finansieringskällor för forskning och forskarstudier se här.

Beviljade stipendier

Beviljade stipendier 2017

 

file type icon Rektors beslut om stipendier till forskarstuderande 3.4.2017

file type icon Rektors beslut om stipendier till personal 3.4.2017

file type icon Rektors beslut om stipendier till kand. & mag. studerande samt alumner 30.3.2017