| 31.08.2017

Strategidokumenten tillgängliga på webben nu

Hankens reviderade helhetsstrategi Hanken 2025 finns nu publicerad på webben. Vi har också publicerat en video och en illustration för att åskådliggöra strategin bättre.

Använd gärna både video och illustration för att belysa strategin i dina presentationer om Hanken! Här kan du ta en titt på videon om Hanken 2025:https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/det-har-ar-hanken/strategierDu hittar videon också på Youtube:https://youtu.be/T5UDURsNCv8Illustrationen av strategin får man också gärna använda sig av och sprida. Bilden finns på både svenska och engelska.sve:https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/det-har-ar-hanken/strategier/hanken-2025eng:
https://www.hanken.fi/en/about-hanken/hanken/strategies/hanken-2025