|
Hankens reviderade helhetsstrategi Hanken 2025 finns nu publicerad på webben. Vi har också publicerat en video och en illustration för att åskådliggöra strategin bättre.
|
Hankens reviderade helhetsstrategi definierar riktningen för Hanken och slår fast Hankens strategiska målsättningar fram till år 2025.