| 31.08.2017

Toppforskning och globala kompetenser centrala i strategin Hanken 2025

Hankens reviderade helhetsstrategi definierar riktningen för Hanken och slår fast Hankens strategiska målsättningar fram till år 2025.

Under de kommande åren kommer Hanken att fortsätta satsa på forskning och forskningsbaserad utbildning av hög kvalitet, internationalisering, starka företagskontakter och socialt ansvar och hållbarhet.Nu kan du lätt ta till dig Hankens strategi genom vår banbrytande animering!

 Illustrationen av Hankens strategi lyfter fram det centrala i strategin. Hankens verksamhet vilar på sju grundpelare, alla lika viktiga och centrala i Hankens strategi:-Akademisk forskningHanken strategi-Forskningsbaserad utbildning-Flerspråkighet-Internationell orientering-Socialt ansvar-NäringslivsrelevansTillsammans med missionen och visionen bildar dessa grundstenar för Hankens strategi.Helhetsstrategin Hanken 2025 specificeras ytterligare genom delstrategier inom fyra utvalda områden: forskning, undervisning och utbildning, personaladministration, och marknadsföringskommunikation.Mera information:Nina Olin
tfn: 040 3521 213
nina.olin@hanken.fi