Regler & Policyn

Regler & Policyn

Policyn

Om reglerna

Loggningsreglerna är godkända av ITR 17.6.2016 och av datacentralens direktör 20.6.2016. Regelverket gäller tills vidare för datacentralen. Övriga regler som gäller alla är godkända av rektor 20.11.2013 och de äldre 1.10.2007. Regler som gäller alla användare är:

Sammandrag av användningsreglerna och e-postreglerna  

Dessutom finns regler som gäller vissa specialfall samt systemansvariga: