Humlog Hanken

HUMLOG - The Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute

Humlog-institutet är ett gemensamt kunskapscenter för Hanken och Försvarshögskolan som bildades 2008.

Det globala centret sammanför forskare inom humanitärlogistik och samlar deras forskning på ett och samma ställe.

Kunskapsbaserade kedjor 

Effektivt bistånd förutsätter effektiva logistiska kedjor. Och effektiva logistiska kedjor förutsätter centraliserad kunskap, global forskning och förutseende planering.

Därför grundade Hanken och Försvarshögskolan år 2008 ett humanitärt logistiskt forskningsinstitut med det engelska namnet The Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute

Institutets primära uppgift är att granska hur logistiken bakom humanitära operationer är uppbyggd och verka som en unik samlingspunkt för akademiska och humanitära aktörer, institutioner och företag.

Logistik som räddar liv

Humanitära hjälpaktioner räddar liv. Humlog-institutets forskning bidrar till detta genom att, via forskningsinsatser, förbättra och effektivisera de olika logistiska kedjorna som är en förutsättning för humanitära hjälpaktioner.

Offren för krigen, konflikterna och naturkatastroferna i världen blir tyvärr inte färre, utan istället fler år för år. 

År 2010 uppskattade FN:s koordinerande organ för humanitära frågor OCHA att 53 miljoner mänskor var i behov av bistånd. År 2018 var de tre gånger fler eller 134 miljoner.

Det här betyder att också behoven av humanitärt stöd fortsätter att öka och behovet av att leverera stödet effektivt. Behovet för den forskning som Humlog-institutet levererar har därför ökat under dess livstid.

Läs mer om hjälpbehovet här.

Fyra kärnområden

Humlogs aktiviteter är koncentrerade kring fyra kärnområden:

  1. Forskning
  2. Utbildning
  3. Kurser
  4. Kommunikation

1. Forskning

Forskning innebär allt från småskaliga, individuella doktorsavhandlingar till gigantiska, globala partnerprojekt. 

Samarbetsorganisationerna är ofta företag och humanitära aktörer inom branschen. Särskilt tätt är samarbetet exempelvis mellan HUMLOG och Finlands Röda Kors FRK, FN:s flyktingkommissariat UNHCR, barnfonden UNICEF och FN:s livsmedelsprogram WFP.  

Du kan läsa mer om HUMLOGs intressanta och viktiga forskningsprojekt såsom Itrack, Melogic, Caius, matsäkerhet och gender här.

2. Utbildning

Utbildning innebär kunskapsöverföring via våra magister- och doktorandprogram.

Är du intresserad av magisterexamen?

Magisterprogrammet i humanitär logistisk går på engelska och är en specialisering under Business and Management. 

Läs mer här.

Är du intresserad av doktorsexamen?

Doktorandprogrammet går på engelska underlyder ämnet Supply Chain Management and Social Responsibility och tar fyra år. 

Läs mera här.

3. Kurser

Kurser innebär skräddarsydd träning i samarbete med praktiska aktörer såsom Finlands Röda Kors. 

4. Kommunikation

Kommunikation innebär utbyte av kunskap via olika typs evenemang och seminarier, vår blogg och akademiska publikationer. 

Vårt team är också en viktig kraft bakom skriften Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management som du hittar här.

Hemsidor

Du hittar institutets hemsidor här.

Blogg

Du kan läsa institutets forskarblogg om aktuella ämnen här.

Kontakt

Institutets direktör är Wojciech Piotrowicz, Associate Professor in Sustainable Supply Chain Management and Social Responsibility.

Frågor?

Vi svarar gärna på frågor som du kan skicka till: humlog@hanken.fi.

 

Karen Spens, Rector of Hanken School of Economics

"I think the work done at the HUMLOG Institute is really important. It is not only about doing research itself but actually through doing the research that matters."

Karen Spens, Rector of HANKEN School of Economics
Tags