| 06.04.2023

HUMLOG-institutet firade 15 år

HUMLOG:s före detta direktörer Wojciech Piotrowicz, Karen Spens, Gyöngyi Kovács och institutets nuvarande direktör Diego Vega.
HUMLOG-institutet (Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute) arbetar med de mest centrala frågorna i vår värld: från covid-19-pandemin till kriget i Ukraina och de enorma utmaningar som klimatförändringarna innebär. Denna vecka firade institutet sitt 15-årsjubileum.

HUMLOG är ett av de första forskningscentren för både akademiker och praktiker inom humanitär logistik och ett av de ledande centren i världen. HUMLOG, som grundades 2008, är ett gemensamt institut mellan Svenska handelshögskolan (Hanken) och Försvarshögskolan i Finland.

Hankens rektor Ingmar Björkman säger att HUMLOG fungerar som en förebild för Hanken.

– HUMLOG tar verkligen tag i utmaningen att behandla frågor som är extremt viktiga för framtiden. Institutet gör gott i världen.

Generalmajor Mika Kalliomaa, rektor för Försvarshögskolan, berättar att HUMLOG är det längsta samarbete som universitetet har haft.

– Vi är mycket nöjda med samarbetet mellan de två universiteten, eftersom det möjliggör långsiktig forskning. Ur ett militärt perspektiv är logistik viktigare än någonsin.

HUMLOG:s grundare, Karen Spens, rektor för Handelshøyskolen BI och Gyöngyi Kovács, Erkko-professor i humanitär logistik, konstaterar att institutets ursprungliga uppdrag var ganska lika som i dag.

– Vi ville forska med och för humanitära organisationer. Allt vi gör måste vara till nytta för dem som ska få hjälp, konstaterar Kovács.

Spens håller med och säger att det fanns ett enormt intresse för HUMLOG bland praktiker från start.

– För att kunna påverka är det viktigt att samarbeta med dem som jobbar med humanitär logistik i praktiken. Det är kärnan i vad HUMLOG gör.

Värdar för 15-års evenemanget var HUMLOG:s direktör Diego Vega och biträdande direktör Sarah Schiffling. Under evenemanget hölls presentationer av professor Marianne Jahre från BI och Lunds universitet, verksamhetschef Jonas Stumpf från den ideella organisationen HELP Logistics samt Centre for Humanitarian Logistics and Regional Development (CHORD) och Stephen Cahill från World Food Program (WFP).

HUMLOG presenterade också aktuella forskningsprojekt som CORE Opens in new window , Cash and/or carry Opens in new window , HERoS Opens in new window , DigCBA Opens in new window och WREC Opens in new window . Vid evenemanget överräcktes HUMLOG:s pris för bästa doktorsavhandling i år till Jonas Stumpf (Exploring supply chains to strengthen humanitarian operations in times of growing needs, scarce resources and major disruptions*) och för bästa pro gradu-avhandling till Margot Rocheteau (Medical waste management for more resilient humanitarian organizations Opens in new window ).

Läs mer om HUMLOG här:
Välkommen till the HUMLOG Institute! Opens in new window

På bilden: HUMLOG:s före detta direktörer Wojciech Piotrowicz, Karen Spens, Gyöngyi Kovács och institutets nuvarande direktör Diego Vega.

*Vetenskapliga artiklar baserade på avhandlingen: