Hankens Fonder

Information om Hankens fonder

Information med anledning av coronaviruset

Om konferenser, kurser etc blir avbokade eller flyttas framåt pga coronavirusepidemin, förlängs stipendiets giltighetstid. Det är inte tillåtet att resa på stiftelsefinansierade resor för tillfället.

Kontakta Stipendieombudet (stipendieombud@hanken.fi) om ditt planerade evenemang flyttas framåt, eller om du har övriga frågor.

 

Hankens fonder består av Stiftelsen Svenska Handelshögskolans och Svenska handelshögskolans fonder och donationsmedel ur vilka stipendier beviljas åt högskolans lärare, forskare och studerande. Sökande behöver inte ange från vilken fond medel sökes. Sökande ansöker om medel för ett visst ändamål. I samband med beredningen av stipendiebesluten styrs medel från de olika fonderna till lämpliga ändamål i enlighet med fondernas statuter.

Administrationen av institutionernas ansökningar till Näringslivets fond skiljer sig från principen beskriven ovan; i dessa ansökningar skall fonden därför specificeras.

Kontaktinformation

Kontaktpersonen för Hankens fonder (ärenden som gäller ansökningar, stipendiebeslut, utbetalning, eventuell återbetalning och rapportering av stipendiemedel):

Stipendieombud

Forsknings- och universitetsservice
e-post: stipendieombud@hanken.fi 
Telefon: 040 3521 235
Mottagningstid enligt överenskommelse

Stiftelsens webbaserade ansökningstjänst

Länk till Stiftelsens webbaserade ansökningstjänst