textile factory
|
17.12.2020
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter lanserades 2011, men det finns endast lite konsistens i när det gäller till vilken grad och med vilka medel företag implementerar mänskliga rättigheter och följer dessa principer.
An aerial view to a metropol
|
10.12.2020
”Med denna text önskar jag dela med mig till dig, läsaren, en del av det jag lärt mig under mitt arbete för min doktorsexamen relaterat till kunder och ekosystem. Den här artikeln handlar också om ord och deras betydelse, särskilt om ord som används jämnt och vars definition vi ofta tar för givet.”
Johanna Frösén
|
10.12.2020
Tre projekt vid Hanken har i höst beviljats finansiering från Liikesivistysrahasto.
sustainable development
|
03.12.2020
Hanken fattade i fjol beslut om att bli koldioxidneutralt senast år 2030. Som ett steg mot detta mål har Hanken nu kompenserat för sina utsläpp 2019.