Disputation doktorsavhandling
|
19.01.2021
Företag med modern teknik, till exempel för att rena vatten, kan kontrollera och forma vad som uppfattas som sanningen om vatten i byar på landsbygden på södra halvklotet. Det här leder till att de blir beroende av privata företag gällande vattenförsörjningen, konstaterar Yewondwossen Tesfaye i sin doktorsavhandling ”Neoliberalism in everyday governmentality: The conduct of rural drinkwater and rainwater practices”.
Sihti logo
|
18.01.2021
Merparten av de finländska företagen har allmänt förbundit sig att respektera de mänskliga rättigheterna. Endast vart fjärde företag gör dock en systematisk och offentlig utvärdering av vilka konsekvenser deras affärsverksamhet får för de mänskliga rättigheterna.
textile factory
|
17.12.2020
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter lanserades 2011, men det finns endast lite konsistens i när det gäller till vilken grad och med vilka medel företag implementerar mänskliga rättigheter och följer dessa principer.
An aerial view to a metropol
|
10.12.2020
”Med denna text önskar jag dela med mig till dig, läsaren, en del av det jag lärt mig under mitt arbete för min doktorsexamen relaterat till kunder och ekosystem. Den här artikeln handlar också om ord och deras betydelse, särskilt om ord som används jämnt och vars definition vi ofta tar för givet.”