HUMLOG - The Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute

HUMLOG-institutet (The Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute) är ett gemensamt kunskapscenter för Hanken och Försvarshögskolan.
 
Institutet fokuserar sig på forskning inom humanitär logistik. Mera information finns på institutets hemsidor.
 
Institutet har även en blog där forskare skriver om aktuella ämnen inom humanitär logistik.
 
 

 

forskningscentra