Hanken Alumni

Share page with AddThis
Hanken Alumni


En Hankenalumn är en person som har en examen eller fortbildningsexamen från Hanken. Hanken har idag över 13 800 alumner i olika delar av världen. Hanken vill dela med sig av sin kunskap och då är alumnerna en naturlig målgrupp. Genom bland annat seminarium och fortbildning erbjuder Hanken dig som alumn mångsidiga möjligheter att fördjupa dina kunskaper och samtidigt hålla kontakt med dina gamla studiekamrater.

Din insats som alumn

Som Hankenalumn kan du göra en personlig insats för högskolans verksamhet. Du äger ovärderlig kunskap om affärslivet utanför högskolan. Se hur du kan göra en insats.

Hanken Network

Hanken Network är ett forum för dialog mellan alumner och Hanken. Genom nätverket kan du bevara kontakten till dina studiekamrater men också till Hanken. Du får information om vad som händer på högskolan och framför allt information om de aktiviteter och evenemang som arrangeras för alumni. Som medlem av Hanken Network får du också ett månatligt elektroniskt alumnbrev samt alumntidningen Hanken som utkommer 4 gånger om året.

Registrera dig i alumnnätverket på www.hankennetwork.fi file type icon Registerförklaring

Hankens ambassadörer

Hankenambassadörerna är en grupp alumner som fungerar som ambassadörer för högskolan och bidrar till att sprida Hankens goda rykte. Hankenambassadörerna fungerar som goda modeller för studerande, bidrar till att locka framstående forskare och övriga anställda till högskolan samt ger högskolan råd och dåd vid behov.

Kontakt

Mira Aarnivuo, alumnkoordinator 
Mobile: +358 (0)50 552 7271 
E-mail: mira.aarnivuo@hanken.fi eller alumni@hanken.fi

alumniverksamhet