| 07.09.2017

Vill du bli en mera kompetent och säker kommunikatör på engelska? Då har Communication Clinic något att erbjuda dig!

Communication Clinic, som ordnas i Textlabbet, har som mål att ge personligt stöd till alla Hanken-studenter som vill bli bättre på att kommunicera på engelska.

Som studerande kan du droppa in på kliniken för att få snabba råd angående en presentation eller skriftlig uppgift. Du kan också träffa läraren ett antal gånger där ni tillsammans följer upp en konkret uppgift eller ett projekt. De skriftliga uppgifterna kan vara allt från affärsdokument till vetenskapliga texter. Det är också möjligt att få coachning i samband med ett föredrag du skall hålla. Rådgivningen fokuserar helt och hållet på den kommunikativa aspekten av uppgifterna.Om du deltar i tre-fyra sessioner kan du, efter överenskommelse med läraren, registrera dig för kursen Communication Clinic. För att bli registrerad i Weboodi och få studiepoäng måste du slutföra övningarna i Moodle.Communication Clinic ordnas i Textlabbet, som finns i rummet bakom bibliotekets servicedisk. Läraren finns på plats tisdagar kl.10-12 och torsdagar kl. 14-16. Du kan anmäla dig på förhand genom att reservera tid på blanketten som finns utanför rummet.

För mer information kontakta Marisun Gajitos på maria.gajitos@hanken.fi