| 17.01.2020

Hankenstudenter deltog i metropolundersökning

Hanken students sitting by the sea
Studenter vid Hanken har deltagit i en undersökning som undersökt hur studenter i huvudstadsregionen ser på bl.a. boendet, stadsplaneringen och studier i huvudstadsregionen. Målet är att samla idéer och önskemål hur man kunde utveckla metropolområdet och tjänsterna för studenter.

Opiskelijan kaupunki – projektet genomfördes nu för andra gången. Den här gången har man utvidgat projektet med gruppintervjuer där man koncentrerat sig på studenternas sysselsättning efter utexaminering och självständiga studier.

Studenterna anser i allmänhet att mängden självständiga studier är stor och att erfarenheterna av dem är positiva. Deltagarna ansåg det vara viktigt att det finns studieutrymmen som är ämnade endast för högskolestudenter. Dessutom efterlyste de studenterna längre öppettider och bättre tillgänglighet till studieutrymmena.

Ett av målen för den finländska högskolepolitiken är att främja internationaliseringen av den finländska högskoleutbildningen. I undersökningen höll man fyra workshoppar där 14 internationella studenter deltog, däribland studenter från Hanken. Resultaten visar att sysselsättningssvårigheter är den största enskilda orsaken till att  internationella studenter överväger att lämna Finland.

Hanken har gått i främsta ledet i strävan att internationalisera högskolan och också för att underlätta integreringen av internationella studenter i arbetslivet. Hanken International Talent, HIT, är ett initiativ där internationella studenter matchas med en företagsmentor och skapar sig därmed ett nätverk inom det finländska affärslivet. Initiativet har varit verksamt i två år och har redan uppvisat fina resultat i form av anställningar för studentdeltagarna. Dessutom levererar Hanken tillsammans med Hanken&SSE integrationsprogrammet Business Lead, som är ett utbildningsprogram för högutbildade immigranter och flyktingar. Genom programmet bereds deltagarna en möjlighet att ta en plats på arbetsmarknaden i Finland, vilket underlättar deras integration i samhället.

Du kan läsa hela undersökningen på Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus webbsida här.