| 01.12.2017

E-tentamens öppettider förlängs i Helsingfors! 

E-tentamen i Examinarium blir allt populärare - därför förlängs öppettiderna till 8-23 samt lördagar 8-17 i Helsingfors. Egen Hankennyckel behövs!

Eftersom det numera tidvis är rätt många som tenterar e-tentamen i Examinarium A410 kommer öppettiderna att förlängas.  

De nya öppettiderna för Examinarium A410 är fr.o.m. måndag 4.12: 

  • Måndag-fredag: 8:00 – 23:00 
  • Lördag 8:00 – 17:00 

OBSERVERA att du måste ha en nyckel till Hanken för att komma in både   

  • till examinariet (fungerar för studentnycklar 5 minuter före tentamen börjar och 10 minuter efter tentamens början) till din tentamen 
  • genom huvudingången om du tenterar utanför Hankens öppettider. 

Nyckeln behövs alltså oberoende om du tenterar inom eller utom Hankens öppettider. 

Icke-examensstuderande (öppna universitetet, fristående samarbetsstuderande etc) har fortfarande möjlighet att från receptionen kvittera ut en dagskod. Notera dock att utkvittering kan ske endast under Hankens öppettider. 

I Vasa kommer antalet platser, dvs tentamensmöjligheter att utökas i januari då ett nytt utrymme med fler platser tas i bruk. Öppettiderna justeras inte i det här skedet (Må-Fre 8-20).

Egen nyckel till Hanken för examensstuderande i Helsingfors 

Hanken har gått in för att ge examensstuderande en personlig nyckel till högskolan i Helsingfors. Detta görs både för bättre åtkomst till studieutrymmena och e-tentamen utanför tjänstetid, men också för att öka säkerheten i huset. 

Nycklarna sköts såsom tidigare från IB. Du kan kvittera ut en Hankennyckel mot uppvisande av officiellt ID. Du ansvarar för den under din studietid och får inte överlåta den till andra. 

Även om ingen pant utdelas i framtiden då nyckelbrickan returneras ska nyckelbrickan returneras när studierätten upphör. Nyckeln slutar fungera när du blir utexaminerad eller studierätten tar slut. 

Säkerhetschefen påminner om att det är FÖRBJUDET att sätta stenar/roskisar mm mellan ytterdörrarna och att släppa in obehöriga i huset. Var och en är skyldig att se till att dörrarna stängs ordentligt efter sig! 

Tags