|
E-tentamen i Examinarium blir allt populärare - därför förlängs öppettiderna till 8-23 samt lördagar 8-17 i Helsingfors. Egen Hankennyckel behövs!
Tags