Ämnet nationalekonomi

Den nationalekonomiska enheten är en del av Helsinki GSE initiativet

Nationalekonomi utgör grunden för systematiskt tänkande och ekonomisk interaktion i samhället. Studierna utvecklar kunskaper i användningen av analytiska verktyg som kan användas på individnivå, nationell nivå och global nivå. Studier i nationalekonomi ger en djupare förståelse för hur olika marknader fungerar och växelverkar. 

Den nationalekonomiska enheten på Hanken är en del av Helsinki Graduate School of Economics, ett akademiskt initiativ som för samman tre finländska universitet - Hanken, Aalto Universitetet och Helsingfors Universitet. Missionen för Helsinki GSE är att, genom det förstärkta samarbetet mellan parterna, framställa enastående forskning med en maximal akademisk påverkan. Läs mer om Helsinki GSE här. 

Den nationalekonomiska enheten på Hanken är specialiserad på forskning inom industriell organisation, psykologisk ekonomi och experimentell ekonomi.