| 22.06.2017

Rekordantal studerande antas via öppna universitetet

Antagningsresultaten för den integrerade kandidat- och magisterutbildningen är nu publicerade.

Sammanlagt 803 personer skrev det gemensamma urvalsprovet för Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan den 6 juni 2017. Hanken antar i år sammanlagt 250 nya studerande till kandidatnivån till Helsingfors och Vasa. Av dessa antogs 17 stycken direkt på basis av sina studentexamensresultat.I år antas dessutom 54 nya kandidatstuderande via öppna universitetet, vilket är ett rekordantal. Dessa studerande har under det gångna året framgångsrikt läst kurser vi Hankens Öppna universitet.Hanken är fortsättningsvis populär också bland finskspråkiga sökande. I år har knappt en fjärdedel av de antagna angett finska som modersmål.Alla 250 antagna, 180 till Hanken i Helsingfors och 70 till Hanken i Vasa, erbjuds sina studieplatser via den nationella portalen studieinfo.fi.Här hittar du de antagnas namnFör tilläggsinformation vänligen kontakta Hankens ansökningsservice:ansokan@hanken.fi (rekommenderas) eller 040-3521 388