| 20.12.2018

Premieringar och utmärkelsetecken under julkaffet

Under Hankens traditionella julkaffe i Helsingfors den 18:e december 2018 uppmärksammade rektor Karen Spens högskolans personal genom premieringar och utmärkelsetecken.

Premiering för utveckling av undervisningenI år har rektor beslutat att premiera följande personer:Gustav Medberg för Hankens första MOOC kurs Principles of Service Management 
Sofia Stolt och Daniel Sjöberg för att ha skapat lärmiljöer för undervisning i svensk affärskommunikation
Pontus Troberg, Kim Ittonen, Dennis Sundvik, Henrik Höglund, Benita Gullkvist, Carsten Måsabacka, Laura Arranz-Aperte, Mansoor Afzali samt Eva Ström för omstruktureringen av kursen Kandidatavhandling i Redovisning 
Maria Gajitos och Maj-Britt Höglund för konceptet Communication Clinic och Thesis Clinic (Vasa)
Johanna Dahlin för utveckling av kurserna i finska
Jan Antell för metodikkursen i finansiell ekonomi och som handledare av magistersavhandlingar 
Petri Mäntysaari för kursen Digital Economy and Society
Tom Lahti för undervisningen i entreprenörskap i både Vasa och Helsingfors
Markus Wartiovaara och Henrik Steinbrecher för utvecklande av Business Labs verksamhet och dess koppling till undervisningen

Premiering av administrativ personal

Rektor har, tillsammans med direktörerna, valt att premiera följande personer:

Jennie Bertula, som har lång erfarenhet av studievägledning och är högt uppskattad av både studenter och kolleger
Natalia Boltovskaya, som är en mycket aktiv och idérik medarbetare som konstant förnyar och utvecklar sitt eget arbete 
Jenny Elander, som aktivt har utvecklat Hankens HR och ger alla sakkunnig och vänlig service
Lukas Lundin, som har en otroligt stark yrkeskunskap och alltid ställer upp när det behövs.
Susanna Paul, som framgångsrikt har axlat större ansvar och är mycket omtyckt av både studenter och Hankens personal. 
Britt-Mari Siironen, som är en engagerad studievägledare med ett genuint intresse för studenternas välmående.

Dessutom överräcktes Riddartecknet av Finlands Vita Ros orden, som republikens president hade förlänat lektor Åke Finne 6.12.2018.
 
Under julkaffet uppmärksammades även de medlemmar av högskolans personal som har avgått i pension och de tackades för sin insats till Hanken. Personerna som avtackades i år var:
Tom Berglund, Mervi Vuolama-Ristola, Niklas Bruun, Tore Strandvik

 
julkaffe_servering.jpg

Julkaffeservering 

gustav_medberg.jpg

Gustav Medberg

jenniebertula.jpg

Jennie Bertula

jennyelander.jpg

Jenny Elander

susanna_paul.jpg

Susanna Paul

akefinne.jpg

Åke Finne