| 29.03.2021

LibKey Nomad – webbläsartillägg som ger dig åtkomst till licensierade tidskriftsartiklar utanför campus

Den tidigare tjänsten LEAN Library upphör 31.3.2021 och ersätts av LibKey Nomad, ett webbläsartillägg som gör det möjligt att nå fulltextartiklar direkt på webben utan att först ta vägen via bibliotekets webbplats eller Hanna/Finna. Du behöver endast ladda ner LibKey Nomad webbläsartillägget (browser extension).

När du befinner dig utanför campus kan du använda LibKey Nomad webbläsartillägget för att läsa vetenskapliga tidskriftsartiklar som tillhandahålls av Hankens bibliotek - utan att först ta vägen via bibliotekets hemsida, libguider eller Hanna/Finna.

Webbläsartillägget, som finns tillgängligt för Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Brave och Vivaldi, behöver installeras endast en gång på din dator eller laptop enligt följande:

1. Hämta tillägget på www.LibKeyNomad.com
2. Välj rätt browser-ikon och följ instruktionerna
3. Välj din organisation "Hanken School of Economics"

Efter installationen triggas LibKey Nomad-tillägget automatiskt när du är på en webbplats som innehåller e-material som biblioteket prenumererar på. Nomad kommer att notifiera och vägleda dig med hjälp av en Hanken-etikett.

LibKey Nomad erbjuder också alternativa vägar till fulltextartiklar när du stöter på hinder. Om innehållet du vill använda inte verkar vara tillgängligt, kommer tillägget att automatiskt söka efter öppna versioner (OA) av artikeln eller ge en länk till bibliotekets sida för artikelbeställningar och dokumentleverans.

Det tidigare webbläsartillägget LEAN Library upphör 31.3.2021.

Information om LibKey Nomad finns också på bibliotekets webbsida.

Användarguide på engelska: https://assets.thirdiron.com/webassets/Nomad_User_Guide.pdf
 

Mejla biblioteket@hanken.fi om du har frågor eller kommentarer om LibKey Nomad.