Konstutställning på Hanken – träffa konstnären!

Konstutställning på Hanken – träffa konstnären!

Reverse Shots är ett bildprojekt av den mexikanska konstnären Jose Antonio Ochoa. Verken ställs ut på Hanken i Helsingfors 25.9-29.9.2017. Ochoa finns på plats vid utställningen 28.9 kl.12-14 för att träffa studenter och personal.

Bildprojektet fokuserar på förhållandet mellan film ochJose Antonio Ochoa.jpg målning genom att ställa landskapen i centrum. Motiven härstammar från filmvärlden och överför filmen som medium till målning.

Jose Antonio Ochoa föddes i Mexico City år 1990. År 2010 deltog han i konstundervisning vid American Academy of Art i Chicago och fem år senare tog han en konstexamen från Polytechnic University of Valencia.

Ochoa har ställt ut olika slags verk på många håll i världen, t.ex. i London, Madrid, Chicago och Sevilla. För närvarande har han konstutställningar i Mexico, Canada, Israel, Nigeria, USA och Spanien.

Se mera av Joses verk på hans webbsida joseanochoa.com

Indigo 1.jpg