| 25.06.2019

Klimatförändringen ställer nya krav på katastrofberedskapen

En färsk doktorsavhandling visar att årstidsprognoser som tolkas och delges lokalt har en inverkan på hur humanitära organisationer fattar beslut. Det gör att utsatta samhällen är bättre förberedda för väderrelaterade katastrofer.

Minchul Sohn har i sin doktorsavhandling Humanitarian logistics preparedness for recurring small scale disasters based on seasonal climate information forskat kring användningen av årstidsprognoser som en del av beredskapen inom humanitär logistik. Man strävar efter att lindra de negativa följderna av t.ex. ökade skyfall, utdragen torka eller förändringar i regnperioden.

– I min forskning i Zambia var de flesta hjälporganisationer oroade över att klimatmönstret håller på att förändras och bli mera oförutsägbart än tidigare. Flera studier visar att variationer i klimatet är en av de mest kritiska faktorerna då det gäller osäkerheten i uppehället, säger Sohn.

Humanitära organisationer är medvetna om att årstidsprognoser kan göra det lättare för dem att fatta beslut om hur resurser fördelas, inventarier och andra operativa beslut gällande katastrofberedskap
– Enligt min studie är det viktigaste att årstidsprognoserna når dem som arbetar med livsmedelsproduktion och hälsovård. Det är livsviktigt att de kan beställa utsäde och medicinska tillbehör i tid innan de drabbas av extremt väder. För att det här ska ske är det avgörande att man jobbar över organisations- och sektorgränser, säger Sohn.

Då årstidsprognoserna tolkas och delges bättre, leder det till en mera effektiv katastrofberedskap. Områden som är utsatta för återkommande väderrelaterade risker, lider ofta av kumulativa effekter av det dåliga vädret, vilket i sin tur kan hota uppehället för en hel by och orsaka hungersnöd.

Minchul Sohn disputerar i ämnet 28.6 kl.12. Forskningsområdet är logistik och samhällsansvar.

Läs hela avhandlingen här:
https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/243217
Plats: Futurum, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponent: Richard Oloruntoba, Newcastle Business School
Kustos: Gyöngyi Kovács

Mera information:
Minchul Sohn
+358451070710
minchul.sohn@hanken.fi

 

 

Minchul Sohns bild från SAFE-MET projektet i Zambia