| 28.01.2016

Intresset för magisterstudier vid Hanken ökat igen

Ansökningstiden för magisterstudier på svenska eller engelska vid Hanken avslutades 27.1.2016. Resultaten visar att antalet sökande till både magisterstudier på svenska och till de engelskspråkiga magisterprogrammen ökat från tidigare år.Till magisterstudier på svenska var det i år möjligt att söka till alla huvudämnen både i Helsingfors och Vasa (totalt 14 ansökningsmål). Totalt lämnades 197 ansökningar in (2015: 172) för sammanlagt 80 studieplatser. Till Helsingfors sökte 151 personer och till Vasa 46 personer.I Helsingfors var de tre ämnen som fick flest ansökningar marknadsföring, redovisning, och företagsledning och organisation. I Vasa var topp tre entreprenörskaps och företagsledning, marknadsföring, och redovisning.Antalet sökande till Hankens engelskspråkiga program uppgick till totalt 836 ansökningar (2015: 338). Hanken erbjuder totalt sex magisterprogram på engelska. I år erbjöds ett nytt program, General Management i Vasa, och ett nytt inriktningsalternativ, Humanitarian Logistics, inom programmet Business and Management.