| 02.06.2017

Hanken inför Tenure Track vid rekrytering av akademisk personal

Klart definierade karriärstigar har blivit en viktig faktor då universiteten konkurrerar om internationellt inriktade toppforskare och befintlig personal. Hanken har därför fattat ett beslut om att införa sk. Tenure tracks i nyrekryteringar.

Hanken kommer att ta i bruk två parallella karriärstigar (så kallade tenure tracks); en forskningsbetonad och en undervisningsbetonad. Tenure Track är ett internationellt etablerat begrepp som innebär att Hanken garanterar avancemang uppåt om personen uppfyller specifika, på förhand definierade krav. Den högsta karriärnivån inom den forskningsinriktade karriärstigen är professor och inom den undervisningsbetonade är toppnivån äldre universitetslektor.Hanken har ett klart uttalat mål att vara en ackrediterad, internationell handelshögskola och införandet av Tenure Track-systemet är en viktig del i den strävan, konstaterar prorektor Timo Korkeamäki. Hanken måste också hänga med i den allmänna utvecklingen på arbetsmarknaden och Tenure Tracks blir allt vanligare både i Europa men också i Finland, tillägger Korkeamäki.I framtiden kommer den huvudsakliga rekryteringsstigen för nyanställd undervisande och forskande personal att vara den forskningsbetonade karriärstigen (research track), precis som vid de flesta övriga universitet i Finland.