| 23.08.2018

Hankeiter framgångsrika i Prüfung Wirtschaftsdeutsch

Nio Hankeiter deltog i år med stor framgång i den internationella examen “Prüfung Wirtschaftsdeutsch” som ger den högsta möjliga utmärkelsen i tyska för ekonomer.

I Finland arrangeras detta prov av Tysk-Finska-Handelskammaren i samarbete med Goethe-institutet. Tyska språket vid Hankens språkcenter erbjuder varje år inom ramen för sitt kursprogram en förberedelsekurs (“Wirtschaftskommunikation”) för denna examen. Alla deltagare i Hankenkursen klarade examen som består av en skriftlig och en muntlig del.

Betygsutdelningen ägde rum den 1 juni 2018 av jur dr Mika Joachim Pöpken och Tysklands ambassadör i Finland Detlef Lingemann.

wirtschaftsdeutsch.jpg

Tysklands ambassadör  delade ut diplomen till Hankeiterna på tyska ambassaden i Helsingfors 1.6.2018.