| 07.03.2019

Gonul Colak ny professor i finansiell ekonomi

ED Gonul Colak har utnämnts till professor i finansiell ekonomi vid Hanken Svenska handelshögskolan.

Colak har tidigare arbetat vid Florida State University och Wichita State University, men kom till Hanken som universitetslektor i finansiell ekonomi år 2015. I februari 2019 utnämndes han sedan till professor i finansiell ekonomi. Colak är aktiv inom internationella forskarnätverk, och ser fram emot att jobba som professor.

– Det känns spännande! En av de saker som jag verkligen ser fram emot är att få jobba med forskarstuderande, att undervisa och vidareutbilda dem och introducera dem till det internationella forskarsamfundet, säger Colak.

Colak undervisar i fördjupade kurser för magisterstuderande och forskarstuderande. Han vill jobba för  en givande växelverkan med studerande på både magister- och forskarnivå. Han ser också fram emot att undervisa i nya intressanta kurser.

– Undervisningsmiljön på Hanken är väldigt flexibel. Jag har redan påbörjat undervisningen i en ny kurs om FinTech och blockkedjor, och flexibiliteten vid Hanken har gjort det möjligt för mig att designa den här kursen, säger Colak.Professor Colak har en ekonomie doktorsexamen från University of Iowa i USA. Hans huvudsakliga forskningsområden är politisk osäkerhet, företagsekonomi och finansiell ekonometri. Just nu är han mest intresserad av forskning kring hur politisk osäkerhet påverkar beslutsfattandet i företag.
 

Gonul Colak är ny professor i finansiell ekonomi.